Vi utfører selvfølgelig periodiske kontroller, det lovmessige krav om dokumentasjon av balansen ved årets slutt og utarbeider fullt årsoppgjør med noter og utkast til årsberetning. Videre bistår vi også med protokoller fra besluttende organer som styre og generalforsamling der dette er ønskelig.