Alle våre ansatte gjennomgår årlig oppdateringskurs, slik at de til enhver tid er kjent med nyheter og lovendringer. Endringer vedrørende skatter, avgifter, lønn og andre forhold som kan være aktuelle for den enkelte kunde , informeres om både gjennom samtaler og ved utsending av kundebrev. Ut over dette har våre ansatte forskjelligartet kompetanse og kan bistå både nyetablerte og andre med gode råd og anbefalinger vedrørende likviditet, kontordrift, systemer etc.