Som en naturlig del av regnskapsarbeidet utarbeides periodiske regnskapsrapporter som informasjon til ledelsen. Rapportene tilpasses kundenes ønsker og behov innenfor de lovmessige krav som stilles til oss som regnskapsførere.