Regnskapsførere skal gjøre ting bedre og lettere for deg

Regnskap skal ikke være en pest og en plage for næringsdrivende. Ikke regnskapskontoret heller. Tvert imot!

Mer enn bare regnskap

La oss ta ansvaret for regnskapsføring og eventuelt andre administrative rutiner som fakturering, oppfølging/purringer, inkasso, lønnskjøringer, remitteringer og så videre. Så kan du bruke all din tid på ditt fagområde - det du er aller best på. Vi tar hånd om økonomistyringen.

Vi tilbyr både gode regnskapstjenester og nyttig rådgivning

En moderne og oppdatert regnskapsbedrift som oss, leverer regnskapstjenester som gir gode,  oppdaterte svar og bidrar positivt til oppdragsgivers utvikling og vekst. Tallene er lett tilgjengelige på nett, gjerne web-basert eller i en app.

I tillegg gir vi konstruktive tilbakemeldinger og forslag til forbedringer, effektiviseringer, innsparinger og disponeringer i våre periodiske rapporteringer til kundene.

Ta kontakt, så ser vi sammen på hvilke fordeler vi som regnskapsbedrift kan tilby din virksomhet. 

Regnskap på nett - online accounting

Vi i Økonomisenteret. AS har omstilt oss i takt med den teknologiske utviklingen og leverer nå online regnskapstjenester til stadig flere av våre kunder.

Online regnskap, webbasert bokføring eller nettregnskap er begreper som beskriver det samme. Altså regnskap som er oppdaterte og tilgjengelige på nett/i skyen hele tiden.

Fra det øyeblikk et bilag er kontert, eller en faktura sendt, er endringen tilgjengelig for oppdragsgiver i en webleser eller en app. Våre kunder har derfor alltid god oversikt over utestående, innbetalinger, leverandørgjeld, bankinnskudd m.m.

Alt med regnskap/økonomi ordnes online

Vi bruker komplette skybaserte regnskapssystemer (Poweroffice Go) som ivaretar alle funksjoner som for eksempel:

●      regnskap/bokføring
●      faktura/fakturering
●      timeregistrering
●      reiseregninger
●      lønn

Det er bare et spørsmål før alle næringsdrivende går over til nettbaserte regnskapssystemer fordi fordelene ved det er så mange. Ofte er det også rimeligere.

Ta kontakt, så ser vi sammen på hvilke fordeler vi som regnskapsbedrift kan tilby din virksomhet. 

Hvorfor skal du bruke oss som ditt regnskapskontor?

For mange næringsdrivende, og kanskje spesielt i små bedrifter hvor lederne ofte har ansvar for mange forskjellige oppgaver, kan regnskapsjobben ta unødig mye tid og fokus fra de driftskritiske faktorene.

Da blir regnskapet ofte prioritert ned og kan oppleves som en evigvarende og anstrengende runddans med lønnskjøring, mva-oppgaver/momsoppgjør, forskuddstrekk, skattemelding, AGA/arbeidsgiveravgift og så videre. Dette slipper du når du engasjerer oss som ditt regnskapsbyrå.