Med vårt bokføringssystem kombinert med skanning av bilag kan vi på en enkel måte tilrettelegge for betaling av inngående fakturaer. Vi kan klargjøre betalingsbilag for elektronisk godkjenning av kunden, slik at betaling skjer på forfallsdato.