Flere av våre erfarne medarbeidere er engasjert som styrerådgiver/sekretær. Ved å delta på styremøtene sørger vi for at selskapenes styrer blir informert om, og behandler, saker som er styrets ansvar, samt skriver protokoll fra møtene.