Regnskap

Selskapet har over 300 kunder som representerer et stort spekter av bransjer. Vi skanner alle bilag, slik at et hvert dokument vises direkte på skjerm og enkelt kan fremhentes ved behov i etterkant. Oppbevaring av papirbilag i 10 år blir dermed overflødig. Vi utfører også regnskapsføring ute hos kundene der dette er ønskelig, enten tilkoblet vårt primære regnskapssystem, Visma Global, eller på et system som er installert ute hos kunden.

Fakturering

Vi utfører fakturering for kunder på eget kontor eller ute hos kundene. De fleste kundene, enten de fakturerer selv eller faktureringen blir satt bort til oss, benytter et faktureringssystem som er kompatibelt med vårt regnskapssystem slik at fakturaene automatisk blir bokført.

Betalingsoppfølging

Der vi utfører fakturering for kundene, kan vi tilby betalingsoppfølging med purring og renteberegning iht. kundenes egne ønsker og behov. Vi samarbeider med et byrå for inkassosaker som våre kunder kan benytte.

Remittering

Med vårt bokføringssystem kombinert med skanning av bilag kan vi på en enkel måte tilrettelegge for betaling av inngående fakturaer. Vi kan klargjøre betalingsbilag for elektronisk godkjenning av kunden, slik at betaling skjer på forfallsdato.

Sekretærtjenester

Vi utfører også arbeidsoppgaver som ikke er direkte tilknyttet regnskapsføringen for kunder som trenger noe hjelp til sekretærtjenester uten å ha behov for egne ansatte til kontorrelaterte oppgaver.

Rapportering

Som en naturlig del av regnskapsarbeidet utarbeides periodiske regnskapsrapporter som informasjon til ledelsen. Rapportene tilpasses kundenes ønsker og behov innenfor de lovmessige krav som stilles til oss som regnskapsførere.

Lønn

Vi har god ekspertise på kompliserte lønnsutbetalinger i mange forskjellige bransjer. Vi kan tilby elektroniske systemer for reiseregninger som sikrer at alle lovmessige krav til opplysninger fremkommer. Ved å benytte vårt system skjer bokføringen av lønn automatisk i regnskapssystemet.

Årsoppgjør

Vi utfører selvfølgelig periodiske kontroller, det lovmessige krav om dokumentasjon av balansen ved årets slutt og utarbeider fullt årsoppgjør med noter og utkast til årsberetning. Videre bistår vi også med protokoller fra besluttende organer som styre og generalforsamling der dette er ønskelig.

Firmaetablering

Ved stiftelse av selskaper og/eller omorganisering er vi en naturlig samarbeidspartner.

Styrearbeid

Flere av våre erfarne medarbeidere er engasjert som styrerådgiver/sekretær. Ved å delta på styremøtene sørger vi for at selskapenes styrer blir informert om, og behandler, saker som er styrets ansvar, samt skriver protokoll fra møtene.

Rådgivning

Alle våre ansatte gjennomgår årlig oppdateringskurs, slik at de til enhver tid er kjent med nyheter og lovendringer. Endringer vedrørende skatter, avgifter, lønn og andre forhold som kan være aktuelle for den enkelte kunde , informeres om både gjennom samtaler og ved utsending av kundebrev. Ut over dette har våre ansatte forskjelligartet kompetanse og kan bistå både nyetablerte og andre med gode råd og anbefalinger vedrørende likviditet, kontordrift, systemer etc.

Budsjettering

Vi bistår en rekke kunder med å utarbeide budsjetter . Budsjettering er en viktig faktor for å kunne følge selskapets økonomiske utvikling.